SZKŁO Z CHARAKTEREM
STRONA GŁÓWNA >Oferta > Szyby ochronne

Szyby ochronne

Szyba ochronna składa się z co najmniej dwóch szyb połączonych ze sobą trwale specjalną folią. Konstrukcja taka powoduje że, szkło w przypadku mechanicznego przeciążenia co prawda pęka jednak jego fragmenty nadal trzymają sie warstwy folii, co z reguły nie narusza stateczności przeszklenia.
Przeszklony otwór pozostaje zamknięty przez co zminimalizowane jest ryzyko odniesienia obrażeń.
W zależności od planowanego zastosowania szkła laminowanego rozróżniamy nastepujące klasy odporności: O2, P1A, P2A, P4A itp.